MOS IS DE MEEST SCHADELIJKE DAKVERVUILER

Mossen komen we veel tegen op dakpannen, lei, shingles en golfplaten. Ze komen op het dak via sporen die zich door de wind verspreiden.

Mossen vormden de meest schadelijke vervuiling op een dak. De wortels groeien namelijk tot in de poriën van de dakbedekking. Wanneer deze vochtig worden en bevriezen, dan zorgen ze voor vorstschade aan dakpannen, leipannen, shingles of golfplaten. Maar er zijn meer nadelen:

  • mossen ontsieren het dak;
  • ze houden het dak lang vochtig;
  • ze trekken extra vuil aan;
  • ze zorgen voor vorstschade.

Dakreiniging bij mos op het dak

De oplossing voor aangroei van mossen op het dak: dakreiniging. Als dit door deskundige reinigers wordt uitgevoerd, is het dak hierna langdurig vrij van mossen zonder dat de dakbedekking beschadigt.

ZO MAKEN WIJ JOUW DAK VRIJ VAN MOSSEN:

Heet water

Met heet water onder gepaste druk spuiten we op de dakbedekking.

Mos komt los ..

De mosaangroei weekt los en spoelt met het water van het dak.

.. en spoelt weg

Nadien behandelen we het dak na met een algdoder zodat het langer schoon blijft.

OOK EEN STRALEND SCHOON DAK?

Sinds onze start in 2004 is Dakreinigingspecialist uitgegroeid tot dé dakreiniger van Nederland. Vanaf dag 1 onderscheiden wij ons in vakmanschap en resultaat.

Mosaangroei verwijderen is specialistenwerk: ondeskundig werken kan tot grote schade aan de dakbedekking leiden! Onze adviseur komt graag langs om de mogelijkheden te bespreken en voor een offerte op maat!

MEER OVER MOSSEN

Mossen zijn een veel voorkomende verschijning op de Nederlandse daken. Mossen zijn de meest eenvoudige landplanten, zonder vaatbundels en wortels.

De drie hoofdgroepen mossen zijn bladmossen, levermossen en hauwmossen. Op het dak treffen we met name bladmossen aan, en dan vooral het gewoon dikkopmos.
Mossen hechten zich aan uw dak vast met wortelachtige structuren die rhizoiden worden genoemd. In tegenstelling tot de wortels van andere planten, worden rhizoiden niet gebruikt voor opname van voedingsstoffen. De rhizoiden dienen voor de aanhechting aan de ondergrond en voor de opslag van water.

Mossen verspreiden zich, evenals algen, via sporen. Deze sporen worden meegevoerd door de wind en komen zo gemakkelijk op daken terecht. De levenscyclus van mossen is als volgt: uit een spore groeit een voorkiem (protonema) en daaruit een mosplantje (de gametofyt), waarop vervolgens een sporekapsel (sporofyt) gaat groeien. Uit het sporekapsel komen de sporen.

Mossen zijn niet in staat water op te nemen door de rhizoiden. In plaats hiervan onttrekken ze water uit de lucht. Om verdroging tot een minimum te beperken, groeien mossen bij voorkeur op vochtige plaatsen. Dakpannen die weinig zonlicht krijgen en de schaduwrijke plaatsen tussen de dakpannen zijn daarom een ideale leefomgeving voor mossen. Met name de noordkant van het dak is een ideale leefomgeving voor vochtminnende mossen. Mossen komen vooral veel voor:

  • In een omgeving met veel bomen en planten
  • Op de noordzijde van daken
  • In de buurt van andere met mos begroeide daken
  • Op dakpannen met een ruw oppervlak
  • Op daken met algbegroeiing
  • Op daken met een relatief kleine dakhelling.

Mossen sterven bij temperaturen boven de 70 graden Celsius. Op de plaatsen op het dak waar niet veel zonlicht komt wordt deze temperatuur nooit bereikt.
Mossen zijn erg schadelijk voor uw dak. Na aanhechting van de spore zullen de rhizoiden in uw dakpannen dringen. Deze rhizoiden houden het vocht van de mos vast. Wanneer het gaat vriezen, zetten de rhizoiden uit en beschadigen zo de structuur van de dakpannen. Hierdoor zullen op den duur lekkages ontstaan, doordat de waterwerende werking van de pannen afneemt. Naast deze technische schade verpesten mossen natuurlijk ook het uiterlijk van het dak.

Door middel van specialistische technieken kunnen mossen van het dak verwijderd worden, zonder dat de dakbedekking beschadigd wordt. Met behulp van professionele hogedrukreinigers worden de mossen van het dak verwijderd. Afhankelijk van de aard van de mosbegroeiing, kan het dak ingespoten worden met een chemisch middel alvorens het dak gereinigd wordt. Dit middel weekt de mossen met rhizoiden en al los van het dak, waarna optimaal gereinigd kan worden. Hiernaast kan het dak na reiniging ingezet worden met een alg- en mosdodend middel. Dit zorgt ervoor dat het dak na het ontmossen langdurig schoon blijft.